P&A informācijas bibliotēka

Inovācijas ir iespējams vienīgā Latvijas iespēja nostāties kā līdzīgs ar līdzīgu ar pārējās attīstītās pasaules ekonomiku. Tāpēc FIDEA velta īpašu uzmanību Pētniecības un Attīstības atbalstam. FIDEA veic uzņēmumu konsultācijas pētniecības un attīstības jomās, kā arī piedāvā savu kompetenci gan valsts, gan privātajiem klientiem.

Šī interneta vietne ir FIDEA apkopotie vai sagatavotie dokumenti, kas veltīti Pētniecības un Attīstības atbalstam un ar to saistītajiem jautājumiem. 
Informācija šajā vietnē tiek patstāvīgi papildināta ar jauniem dokumentiem, ko FIDEA dažādu apsvērumu pēc var padarīt par publiskiem, vai arī ievietot šajā vietnē informāciju uz citu organizāciju publiski veidotiem materiāliem.

  1. Pētniecības un attīstības darbības bieži ir grūti nodalāmas no darbības, tāpēc lai ieviestu vienotu metodoloģiju Eiropas Savienībā un OECD lieto pamatā Frascati grupas rokasgrāmatas. Tā ir publiski pieejama informācija un šī informācija ir pieejama šeit ar tās analīzi daļēji šeit.
  2. Viena no būtiskām valsts atbalsta problēmām ir nodalīt divas pētniecības fāzes - rūpnieciskos pētījumus no eksperimentālām izstrādēm. Kopsavilkums par šādu sadalījumu ir šeit.
  3. FIDEA ir veikusi konsultāciju projektu Valsts Nozīmes Pētniecības Centriem, Izglītības un Zinātnes ministrijas uzdevumā. Projekta laikā informācija bija publiski pieejama FIDEA mājas lapā. Šobrīd FIDEA visu informāciju ir pārnesusi uz šo lapu un tā ir pieejama šeit.


Uz visiem dokumentiem, kuru autors ir FIDEA attiecas autortiesību ierobežojumi. Šos materiālus var izmantot nekomerciālai darbībai, pētniecības iestādēs, bezpeļņas organizācijās vai mācību iestādēs. Izmantojot šo materiālu atsauce uz autoru un materiālu ir obligāta. Materiālu izmantošana komercdarbībā bez FIDEA rakstiskas atļaujas ir stingri aizliegta un pārkāpumu gadījumos FIDEA izmantos visas tiesiskās iespējas, lai šādos gadījumos gūtu maksimālu finansiālu un juridisku gandarījumu.   

Apakšlapas (1): Kompetences centri